onsdag 10 augusti 2016

4/8 2016

Idag kom vi fram till Malmö från Helsingborg, resan gick fint och alla elever börjar få djupare förståelse för hur arbetet på Briggen går till. Några fick även klättra upp till röjeln idag (det högsta råseglet)  för att beslå och avbeslå seglet. Efter en härlig men tuff dag är vi alla trötta och svettiga och därför uppskattas land-duscharna här i Malmö.  

Anledningen till att vi inte duschar ombord är för att Tre Kronors tankutrymme är begränsat och att avloppstankarna i största möjliga mån töms iland. Att tömma iland är ett aktivt val för att värna om vårt känsliga Östersjön. Detta är dels på grund av att man i många kroppsvårdsprodukter hittar giftiga ämnen och mikroplaster samt faktumet att mänsklig avföring även orsakar övergödning. Fiskar lockas till att äta mikroplasterna vilket gör att fiskarna inte får i sig någon näring och dör. Detta påverkar i sin tur hela näringskedjan och ekosystemet. Briggen Tre Kronor använder sig inte av någon produkt som kan bidra till detta, varken kroppsvårdsprodukter eller rengöringsmedel. Alla produkter på Briggen är miljöcertifierade och har ingen negativ påverkan på Östersjön. Annars mår vi toppen allesammans på denna vackra båt, besättningen är trevlig och seglingen är intressant!
                                                                                                                                          
Tack och Hej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

// Vilhelm och Johan i hytt 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar